• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Extra hulp nodig?

Tijdens de schoolloopbaan kan een leerling in situaties terecht komen waarbij hij/zij wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Voor hulp bij deze situaties kan de leerling altijd terecht bij de leerlingbegeleider voor een persoonlijk gesprek.

Trainingen

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor extra ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van trainingen. Denk daarbij aan faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining en Remedial Teaching. Maar ook specialistische leerlingbegeleiding door één van onze leerlingbegeleiders of orthopedagogen is mogelijk. De leerlingbegeleider zoekt naar mogelijkheden om stagnaties in de ontwikkeling van de leerling op te heffen. De orthopedagoog overlegt met de leerlingbegeleider, de mentoren, de teamleiders en de sectordirecteur. In principe wordt geen specialistische begeleiding gegeven zonder de toestemming van de ouders. 

Externe hulpverlening 

Soms is het nodig om de leerling te verwijzen naar een vorm van externe jeugdhulpverlening of naar een andere onderwijsvoorziening. Deze contacten lopen, in overleg met de ouders, via de specialistische leerlingbegeleiding.