• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

vmbo-leerwegen

Het voorbereidend middelbaar onderwijs (vmbo) is een vooropleiding voor allerlei vormen van middelbaar beroeps onderwijs (mbo). Het vmbo kent verschillende leerwegen en heeft een opleidingsduur van vier jaar.

vmbo leerwegen

Op het vmbo hebben we drie leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (bb), kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en gemengd theoretische leerweg (gt). Bij de eerste ligt de nadruk vooral op praktijkvakken, bij de laatste juist meer op theorie. Het vmbo-kb zit er ongeveer tussenin.