• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

De doelstelling van LOB is dat leerlingen de juiste keuzes kunnen maken voor een leerweg, vervolgopleiding en beroep. Hierbij leren zij rekening houden met hun interesses, capaciteiten en hun sterke en zwakke kanten. Zij worden hierbij met name geholpen door de mentor.

De mentor staat dicht bij de leerlingen en kent de leerlingen het beste. Hij/zij is daardoor de meest geschikte persoon om de leerlingen te ondersteunen en te begeleiden bij het maken van keuzes. Indien nodig kan de mentor bij de begeleiding de hulp inroepen van specialisten in de school.