• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Verzuimformulier

Als uw kind om een bepaalde reden een of meerdere lessen moet verzuimen of door ziekte afwezig is geweest, moet het zogenoemde verzuimformulier worden ingevuld.

Uw zoon/dochter levert dit formulier vervolgens in bij de onderwijsassistent van zijn of haar team..