• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Verzuimformulier

Als uw kind om een bepaalde reden een of meerdere lessen moet verzuimen of door ziekte afwezig is geweest, moet het zogenoemde verzuimformulier worden ingevuld.

Uw kind levert dit formulier vervolgens in bij de meldbalie in de mediatheek op school.