De brugklassen op een rij

Om een juiste keuze te maken voor het vervolg binnen het voortgezet onderwijs is de brugklas heel belangrijk. Deze brugklassen hebben we bij ons op school.

Praktijkonderwijs

Op het praktijkonderwijs leer je door te doen en krijg je alle vakken op je eigen niveau. Je kunt er tot je 18e jaar blijven. Binnen het praktijkonderwijs krijg je veel extra zorg. We leren je hoe je met andere mensen omgaat en alles wat je nodig hebt om later fijn werk te kunnen doen.

Vmbo basis

Bij de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis) ligt de nadruk vooral op de praktijkvakken. De brugklas is voor leerlingen die graag leren door te 'doen'.  

Vmbo kader

Bij de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader) is het onderwijs een mix van theorie en praktijk. Deze leerweg zit tussen de andere twee leerwegen in (vmbo basis en vmbo gt).

Vmbo gt

Bij de gemengd theoretische leerweg (vmbo gt) ligt de nadruk vooral op de theorievakken. Dus leren uit een boekje. Met name in de bovenbouw hebben deze leerlingen veel meer theorie, en dus minder praktijkvakken, dan in de andere vmbo-leerwegen.

gt/havo

Als de basisschool ziet dat je nog groeit in je leren, en daardoor misschien wel het havoniveau aankunt, kun je naar de brugklas havo/gt. Het programma is qua manier van werken, het tempo en de toetsen aangepast ten opzichte van het programma in de brugklas havo/atheneum. Na de brugklas havo/gt stroom je door naar 2 havo of 2 vmbo-gt.

Havo/atheneum

Dit is de gewone brugklas havo/atheneum. Natuurlijk helpen we de leerlingen in het eerste jaar om zo te werken en te leren dat ze het maximale uit zichzelf halen. Aan het eind van het jaar ga je naar 2 havo of 2 atheneum.

Gymnasium en atheneum-plus

Er zijn atheneumleerlingen die wat extra’s willen en kunnen. Die het leuk vinden om dingen zelf uit te vinden en wat extra uitdaging zoeken. Juist voor die doelgroep is er de brugklas gymnasium of atheneum-plus

Agenda van het havo/vwo

Klas 1: introductie

Havo 4: introductie
A-B: 09.00 uur / C-D: 11.00 uur / E-F: 13.00 uur

Vwo 4: introductie
A-B: 08.30 uur / C-D: 08.45 uur