Wat staat er de komende tijd op de agenda

Vwo 6: schoolverlatersavond (geannuleerd)
19.30 uur

Vmbo GT 3-4: informatieavond (geannuleerd)

Havo 5: schoolverlatersavond (geannuleerd)
19.30 uur