Naar hoofdcontent

Informatie Coronavirus en veelgestelde vragen
Update: 19 januari

Informatie Coronavirus en veelgestelde vragen

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen die de school treft n.a.v. het Coronavirus. We volgen de ontwikkelingen op de voet en laten ons daarbij leiden door de maatregelen van het kabinet en de adviezen van deskundigen zoals het RIVM en de GGD.

 

Brieven aan ouders en leerlingen:

 • 19 januari 2021 brief aan ouders/verzorgers en examenleerlingen vmbo-b/k: onderwijs vanaf 20 januari  
 • 18 januari 2021 brief aan ouders/verzorgers en examenleerlingen vmbo-gt: onderwijs vanaf 20 januari 
 • 18 januari 2021 brief aan ouders/verzorgers en examenleerlingen havo/vwo: onderwijs vanaf 20 januari 
 • 14 januari 2021 brief aan ouders/verzorgers en eindexamenleerlingen havo/vwo: aanpassing examens 2021
 • 14 januari 2021 brief aan ouders/verzorgers en eindexamenleerlingen vmbo: aanpassing examens 2021
 • 15 december 2020 brief aan ouders/verzorgers en leerlingen schoolbreed: onderwijs op afstand
 • 10 december 2020 brief aan ouders/verzorgers: eindexamenklassen havo/vwo weer op school 
 • 10 december 2020 video van GGD IJsselland
 • 9 december 2020 brief aan ouders/verzorgers stappenplan COVID-19 met link naar filmpje rector
 • 8 december 2020 brief aan ouders/verzorgers onderbouw havo/vwo online lessen.
 • 7 december 2020 brief aan ouders/verzorgers en leerlingen Carmel College Salland n.a.v. besmettingen
 • 3 december 2020 brief aan ouders/verzorgers van klas H2A1
 • 2 december 2020 brief aan ouders/verzorgers havo/vwo i.v.m. besmettingen
 • 1 december 2020 brief aan ouders/verzorgers van klas 2K1
 • 30 november 2020 brief aan ouders/verzorgers van klas GA3A3
 • 26 november 2020 brief aan ouders/verzorgers van klas 1G2
 • 29 oktober 2020: brief aan ouders/verzorgers over communicatie rondom besmettingen COVID-19 
 • 27 oktober 2020: brief aan ouders/verzorgers en leerlingen vwo 6
 • 27 oktober 2020: brief aan ouders/verzorgers en leerlingen praktijkonderwijs 
 • 26 oktober 2020: brief aan leerlingen van klas A2A3 en Carmel Class Sport & Lifestyle
 • 24 oktober 2020: brief aan ouders/verzorgers en leerlingen vmbo 3-4 basis/kader - besmetting covid-19 en online onderwijs
 • 24 oktober 2020: brief aan ouders/verzorgers en leerlingen Carmel College Salland - n.a.v. besmetting vmbo 3-4 basis/kader.
 • 21 oktober 2020: brief aan ouders/verzorgers en leerlingen vmbo GT
 • 21 oktober 2020: brief aan de leerlingen over verplicht dragen van mondkapjes per 22 oktober - van de rector
 • 21 oktober 2020: brief aan ouders/verzorgers over verplicht dragen van mondkapjes per 22 oktober  - van de rector 
 • 2 oktober 2020: brief over gebruik mondkapjes - van de directeur onderwijs
 • 1 Oktober 2020: brief over ventilatie in de schoolgebouwen - van de rector
 • 20 Augustus 2020: Coronaprotocol voor leerlingen
 • 13 Augustus 2020: brief van de rector: start schooljaar 2020-2021

 

Veelgestelde vragen

1. Mag mijn kind wel of niet naar school? Beslissingsboom bij neusverkoudheid

Bekijk hier de handige beslissingsboom bij klachten van neusverkoudheid. Als u de beslisboom stap-voor-stap doorloopt, wordt duidelijk of uw kind wel of niet naar school kan.

 

2. Mijn kind mag/kan niet naar schoool: Hoe kan mijn kind thuis online lessen volgen ?

In de Carmel Mail van donderdag 3 september staat beschrveven hoe leeringen thuis online lessen kunnen volgen. Als ze niet op school mogen komen i.v.m. de geldende maatregelen, maar wel thuis online lessen kunnen volgen. Het is de bedoeling dat ze werken met een 'buddy' uit de klas en vervolgens inloggen in Microsoft Teams for Education. Door de landelijke storing bij Somtoday (dat gekoppeld is aan de lesgroepen in Teams for Education) kan het voorkomen dat het niet lukt om in te loggen. Het advies is bij (technische)problemen contact op te nemen met de mentor van uw kind. 

 

3. Als de testuitslag negatief is (geen corona), mag ik dan direct weer naar school?

Ja, dan mag je direct weer naar school. Echter, op het moment dat:

 • de klachten na de test erger worden;
 • er nieuwe klachten bijkomen (koorts, benauwdheid, etc.), óf
 • je weer klachten krijgt nádat het weg is geweest.

Dan moet je opnieuw thuisblijven en testen.

 

4 . Wat als een huisgenoot klachten heeft?
Als iemand in het huishouden naast verkoudheidsklachten, hoesten of plotseling verlies van reuk en/of smaak, óók koorts en/of benauwdheid heeft, dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. Deze persoon laat zich testen, de testuitslag is bepalend of huisgenoten weer naar school kunnen of niet.

 

5. Mag ik naar school als ik contact heb gehad met iemand waarbij corona is vastgesteld?
Als je geen klachten hebt, en het contact was niet met een huisgenoot, dan mag je gewoon naar school. Hou wel je gezondheid twee weken in de gaten. Krijg je klachten? Laat je dan testen.

Bij besmetting van een huisgenoot blijven alle leden van dit huishouden 10 dagen in quarantaine, ook als je geen klachten hebt.

 

6. Mag ik naar school als er nauw contact is geweest met een persoon waarbij corona is vastgesteld?
In dat geval neemt de GGD contact op volgens het bron- en contactonderzoek. De GGD vertelt je dan wat je precies moet doen. Belt de GGD je niet én heb je geen gezondheidsklachten? Dan kun je er vanuit gaan dat je gewoon naar school mag.

Nauwe contacten zijn huisgenoten en mensen waarmee langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact is geweest tijdens de besmettelijke periode. Nauwe contacten zijn ook mensen met wie de besmette persoon kort intensief lichamelijk contact heeft gehad. Bijvoorbeeld door zoenen of dichtbij niezen of hoesten.

De richtlijnen van het RIVM blijven gelden:

 • Blijf thuis bij klachten
 • Laat je testen
 • Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is

 

7. In ons gezin is corona vastgesteld. Wat nu?
Leerlingen uit een gezin waar een coronabesmetting is vastgesteld, blijven thuis gedurende 10 dagen. De GGD geeft verdere instructies, die leidend zijn. Krijgt een leerling in de quarantaineperiode klachten, dan moet hij of zij zich laten testen en thuis blijven tot de uitslag van de test bekend is. Vervolgens geeft de GGD een advies. Dit advies hangt af van diverse factoren en kan per geval verschillen. De GGD kijkt onder andere naar de aard van de klachten, hoe lang de klachten zich al voordoen en wanneer iemand getest is. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD.

 

8. Wat gebeurt er als een leerling of medewerker besmet is?
Bij een positieve uitslag zal de leerling of medewerker thuis moeten blijven om uit te zieken. De GGD zal vervolgens een bron-en contactonderzoek houden. Als het noodzakelijk is, zal uw zoon of dochter door de GGD benaderd worden voor dit onderzoek. Horen zij niets én zijn er geen gezondheidsklachten, dan kunnen zij gewoon naar school blijven gaan.

 

9. Hoe zit het met ventilatie en klimaat?

Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen van het geldende Bouwbesluit. Wij houden de luchtkwaliteit in de gaten en ondernemen actie wanneer nodig. Uiteraard blijven we handelen naar de protocollen van de VO-raad en de richtlijnen van het RIVM. Als er nieuwe aanwijzingen komen dan zullen we daar alert op reageren. 

 

10. Wat is de juridische onderbouwing van de verplichting van het dragen van mondkapjes? 

Een schoolbestuur mag als eigenaar van een gebouw huisregels hanteren, mits deze binnen de kaders vallen van wet- en regelgeving. De huisregel moet onderdeel zijn van schoolbeleid en goedgekeurd zijn door de Medezeggenschapsraad. Bovendien heeft de school de zorgplicht voor de fysieke en sociale veiligheid van de gebruikers van het gebouw. Daarnaast geeft de koepelorganisatie voor voortgezet onderwijs, de VO-raad, aan dat een schoolbestuur gerechtigd is zowel voor leerlingen als voor personeel het dragen van mondkapje voor te schrijven. Het dringende advies om in het voortgezet onderwijs een mondkapje te dragen, het sterk toenemende aantal besmettingen en vergelijkbare maatregelen in andere (Europese) landen leveren naar verwachting voldoende motivering op om een (eventuele) inbreuk op de persoonlijke levenssfeer te rechtvaardigen.

De uitgebreide juridische onderbouwing vindt u in deze brief.
 

Toch nog vragen?

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij door naar de websites van het RIVM.

Algemene informatie
Veelgestelde vragen

Voor vragen over het coronavirus en de maatregelen en/of afspraken op onze school kunt u een e-mail sturen naar  info@carmelcollegesalland.nl

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda

pro 3 t/m 5 stageweek 2
25 t/m 29 januari

Havo 4: vmbo informatieavond
19.30 uur

Vmbo 2: ouderavond keuzetraject