Naar hoofdcontent

Informatie en maatregelen n.a.v. Coronavirus voor ouders/verzorgers
Update: 28 mei

Informatie en maatregelen n.a.v. Coronavirus voor ouders/verzorgers

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen die de school treft n.a.v. het Coronavirus. We volgen de ontwikkelingen op de voet en laten ons daarbij leiden door de maatregelen van het kabinet en de adviezen van deskundigen zoals het RIVM en de GGD.

Dit betekent concreet voor Carmel College Salland:

 1. De school is tot 2 juni gesloten, er wordt wel opvang verzorgd voor leerlingen waarvoor dat wenselijk is. De openingstijden zijn wel aangepast.
 2. Sinds donderdag 19 maart verzorgen wij onderwijs op afstand. 
 3. Het Centraal Schrijftelijk Examen vervalt. Schoolexamens van de eindexamenleerligen worden afgenomen op afstand.
 4. Geplande informatiebijeenkomsten voor ouders/verzorgers op school worden opgeschort. 
 5. Stages e.d. worden tot nader order opgeschort.
 6. Alle reizen, (dag)excursies en uitwisselingen vervallen tot het einde van het schooljaar. In de Carmelmail van 26 maart staat informatie over retour boeken van betalingen.

 

Brieven

Hier vindt u de brieven die verstuurd zijn aan leerlingen, ouders/verzorgers:

 • 28 mei: Brief heropening school praktijkonderwijs
 • 26 mei: Brief heropening school vmbo, havo, vwo 
 • 24 april: Brief afronding schooljaar 2019/2020 - onderbouw  (klas 1 + 2 vmbo en 1 t/m 3 havo en vwo)
 • 24 april: Brief afronding schooljaar 2019/2020 - H4, V4, V5 
 • 23 april: Brief afronding schooljaar 2019/2020 - examens H5, V6
 • 23 april: Brief afronding schooljaar 2019/2020 - examens vmbo 4
 • 15 april: Brief met blijk van waardering in deze bijzondere periode: 'leerling, school en ouders, we doen het samen'. In deze bijzondere periode blijkt maar weer hoe belangrijkde samenwerking tussen leerling, ouders en school is. We doen het samen.In deze bijzondere periode blijkt maar weer hoe belangrijkde samenwerking tussen leerling, ouders en school is. We doen het samen.In deze bijzondere periode blijkt maar weer hoe belangrijkde samenwerking tussen leerling, ouders en school is. We doen het samen.
 • 3 april: Brief over de afrond van het schooljaar voor leerlingen in het vóór-examenjaar (vmbo3, havo4 en vwo5-6)
 • 2 april:  Brief over de afronding van het schooljaar voor de examenleerlingen
 • 26 maart: Carmelmail  over diverse maatregelen en consequenties als gevolg van het Coronavirus
 • 25 maart: Brief  over de gewijzigde aanpak examens.
 • 24 maart: Brief over een time out voor schoolexamens tot nader order. 
 • 17 maart: Brief  over hoe wij onderwijs op afstand vormgeven.  
 • 16 maart: Brief van de rector aan alle leerlingen. 

 

Vragen over school

We beseffen goed dat er leerlingen, ouders/verzorgers zijn die vragen hebben. Vragen kunt u stellen via email aan: info@carmelcollegesalland.nl

 

Vragen en antwoorden over het Coronavirus?

Op de volgende websites vindt u betrouwbare informatie:

 

 

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda

vmbo-4 herkansingen D&P en AVO-vakken
27 t/m 29 mei

vmbo, havo en vwo uitslag 1e tijdvak