De schoollaptop - 'oude regeling'

Hieronder vindt u informatie over de laptopregeling voor leerlingen die al vóór schooljaar 2019/2020 op Carmel College Salland zaten en werken met een laptop van school.

  •  De regeling van de schoollaptop
  •  Hoe is het financieel geregeld?
  •  Schade- en garantieregeling

 

De schoollaptop

Voor leerlingen die al bij ons op school zaten vóór het schooljaar 2019/2020, geldt de ‘oude regeling’ van de schoollaptop. De school stelt aan deze leerlingen een laptop beschikbaar tegen een extra ouderbijdrage van € 50,- per schooljaar/per kind. Voor leerlingen die nu al een laptop van school hebben, blijft de regeling zoals die nu is. Met ingang van schooljaar 2019/2020 geldt de ‘nieuwe regeling’ voor nieuwe leerlingen die starten in de brugklas. 

Gebruikersovereenkomst

Voordat de laptop in ontvangst is genomen, heeft u de gebruikersovereenkomst geaccordeerd. In de gebruikersovereenkomst staan alle rechten en plichten m.b.t. de laptop overzichtelijk beschreven. 

Zelf programma’s installeren

De leerlingen zijn volledig administrator op hun eigen laptop. Dat betekent dat zij alles naar eigen wens kunnen inrichten, instellingen mogen aanpassen en eigen programma’s installeren (bijvoorbeeld een dyslexieprogramma). De leerlingen zijn ook zelf verantwoordelijk voor deze acties. Bij het installeren dient de leerling zich te houden aan de gebruikersovereenkomst, die tijdens het bestelproces werd ondertekend.

Op de laptop staat antivirussoftware, deze mag niet worden verwijderd. Een extra virusscan hoeft en mag niet geïnstalleerd worden. De leerling kan uitsluitend gebruik maken van Internet op school als de laptop geüpdatet is. Deze updates worden geautomatiseerd aangeboden.

Er is geen lijstje van software dat niet is toegestaan. Echter, software die schade kan toe brengen aan het schoolnetwerk, het functioneren van educatieve software belemmert of het beheer van de laptop hinderen, zijn niet toegestaan.

Zelf back-ups maken

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van bestanden. Tijdens de klassikale installatie is dit onderwerp behandeld en de laptop zo geïnstalleerd dat back-ups geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd. Voorwaarde is dat de laptop op de juiste wijze wordt gebruikt.

Informatie over het installeren van de laptop kan ook worden gevonden op het leerplein in Its learing. Hier vindt u instructievideo’s en handleidingen.

 

De ouderbijdrage

De extra ouderbijdrage voor de schoollaptop bedraagt € 50,- per kind per schooljaar. Een voordeel is dat er niet meer geïnvesteerd hoeft te worden in dure atlassen en woordenboeken. We gaan ervan uit dat de leerling zo zorgvuldig met de laptop omgaat, dat de laptop gedurende vier schooljaren gebruikt kan worden. Wanneer een schoolloopbaan langer duurt, wordt een tweede laptop verstrekt.

NB: Deze regeling geldt voor leerlingen die vóór schooljaar 2019/2020 zijn gestart op Carmel College Salland. Voor nieuwe leerlingen die starten in de brugklas 2019/2020 geldt de BYOD-regeling.

 

Wat gebeurt er als de ouders de bijdrage niet kunnen betalen?

Minder draagkrachtige ouders kunnen zich melden bij directeur onderwijs om te kijken of we een betalingsregeling kunnen treffen. Wij willen graag met hen meedenken. Wellicht is het mogelijk een regeling te treffen via de Stichting Leergeld. Het uitgangspunt daarbij is: ons onderwijsaanbod is en blijft voor alle leerlingen toegankelijk. 

 

Schade, garantie en verzekering

De laptop wordt geleverd met een garantie voor 4 jaar. Als er een probleem is met de laptop, kan de leerling zich melden bij de ICT-helpdesk van de school. De helpdesk regelt dat de laptop gerepareerd wordt en voorziet de leerling indien nodig van een leenlaptop, zodat deelname aan de lessen mogelijk blijft. Reparatie van defecten die onder de garantie vallen zijn kosteloos. Als de laptop gerepareerd is, ontvangt de leerling een mail met het verzoek om de laptop op te halen. De leerling dient dan bij de eerste gelegenheid de leenlaptop om te ruilen tegen de eigen laptop.

Het is niet toegestaan de laptop zelf te repareren of te laten repareren door derden.

 

Hoe zit ht met de verzekering?

De laptop is verzekerd voor diefstal, vallen, morsen, extreme temperaturen en inbraak. Bij schade aan de laptop, is het eigen risico € 35,- per keer, dit bedrag wordt gefactureerd door en betaald aan de school. Er wordt één schade per jaar vergoed. Ontstaat er binnen een jaar een nieuwe schade, of is de schade het gevolg van onzorgvuldig gebruik, o.a. het vervoeren van de laptop zonder bescherming of het onbeheerd laten van de laptop, etc., dan worden de kosten volledig in rekening gebracht.

In het geval van schade ontvangt u een factuur per e-mail, die u via het systeem van WIS Collect kunt betalen.

 

Mag ik een reparatie weigeren?

Als een laptop defect is, dan bepaalt de school of de laptop gerepareerd wordt. Ouders kunnen de reparatie van een schade niet weigeren. Omdat de school eigenaar is van de laptop, moet de schade worden gezien als schade toegebracht aan eigendom van iemand anders. Omdat de laptop 4 jaar garantie en verzekering heeft, blijven de kosten laag onder normale omstandigheden. Tenzij er meerdere schades binnen een jaar zijn, of de schade veroorzaakt is door gebruik in strijd met de gebruikersovereenkomst 

Heeft u nog vragen over de laptop, stuur dan een e-mail met uw vraag naar: helpdesk@carmelcollegesalland.nl

Wat staat er de komende tijd op de agenda

Klas 1: introductie

Pro 1 t/m 4: introductie

Havo 4: introductie