Extra ondersteuning vmbo basis en kader

U heeft het misschien wel gehoord. De regeling van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)  gaat veranderen vanaf het schooljaar 2018-2019. Nu wilt u natuurlijk graag weten hoe dat geregeld is bij ons op school. Dit is wat wij aan extra ondersteuning bieden.

Bijna alle leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg hebben baat bij  extra ondersteuning. Daarom kiezen wij ervoor wij álle vmbo-basis en -kader leerlingen extra ondersteuning te bieden, bovenop de reguliere ondersteuning die voor alle leerlingen geldt. Dit is wat wij bieden aan de leerlingen die instromen in het eerste leerjaar, schooljaar 2018-2019.

Extra ondersteuning voor álle basis- en kaderleerlingen

Hoe doen wij dat?

 • Meerdere contactmomenten per week met de mentor
 • Een mentor met affiniteit met de doelgroep
 • De mentor en/of onderwijsassistent is elke dag aanwezig
 • De mentor en ouders hebben intensief contact
 • We werken in niveaugroepen bij Nederlands, Engels en wiskunde
 • Samen met de leerling doelen stellen en de vooruitgang bewaken

Rust, structuur en veiligheid voor álle basis-leerlingen

Hoe doen wij dat?

 • Een maximale klassengrootte van 18/19 leerlingen in de onderbouw
 • Een eigen stamlokaal in de onderbouw
 • Drie ochtenden in de week de dag starten met de mentor

 

Ondersteuning voor leerlingen met grotere leerachterstanden (basis en kader)

Juist bij leerlingen met grotere leerachterstanden is informatieoverdracht van de basisschool van groot belang. Zij weten immers wat deze leerling nodig heeft en ‘wat werkt’ bij deze leerling. Daar maken wij dan ook graag gebruik van.

 

Hoe doen wij dat?

 • Extra informatie van de basisschool tijdens de warme overdracht
 • Extra informatie van de basisschool in een bijlage bij het inlichtingenformulier
 • Uitvoering van deze ondersteuning in de klas door mentor / docenten
 • Maatwerk binnen de niveaugroepen bij de kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde.

 

Meer informatie over deze ondersteuning is te verkrijgen bij:

Agenda van het vmbo

Vmbo: project-/toetsweek
26 t/m 30 oktober

Vmbo GT 4: stage
9 t/m 13 november

Vmbo: 10 min. gesprek met mentor en/of vakdocent