Begeleiding door een team van specialisten

Binnen het domein staan veel specialisten klaar om bij te springen. Stuk voor stuk hebben ze als doel om de leerling op een soepele manier door de schooljaren te loodsen. Natuurlijk met het beste resultaat!

  • De mentor van de klas is het eerste aanspreekpunt in het geval dat de leerling ergens mee zit.
  • Bij de vakdocenten kunnen alle kennisvragen gesteld worden.
  • Ieder leerling binnen het domein kan op elk moment een beroep doen op de onderwijsassistent in het leercentrum.
  • Soms is er specialistische hulp nodig. Na overleg met de mentor, kan kan de leerling samen met zijn ouders of verzorgers aankloppen bij de het begeleidingsteam. Daar wordt gekeken welke hulp nodig is.
  • En dan is er nog de kaderdocent leerlingbegeleiding. Die zorgt dat alle begeleiding op rolletjes loopt.

Al deze extra ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats binnen het domein van de leerling. Waar nodig stellen we samen met het complete team betrokkenen een plan op maat op. Uiteraard in overleg met de ouders of verzorgers.

Agenda van het vmbo

Herfstvakantie
23 t/m 27 oktober 2017

Herfstvakantie

Informatieavond social media vmbo-pro

Londen-Canterbury vmbo 4bb
31 oktober t/m 3 november

Carmel is...
het beste uit jezelf halen!