Subsidietoekenning

 

 

 

Persbericht: School geef leerlingen meer mee dan alleen kennis

Kennis opdoen op school is prima. Maar dat alleen is niet meer voldoende. Van jonge mensen wordt steeds meer verwacht dat ze ook sociaalvaardig zijn.

De vmbo-afdeling van het Carmel College Salland maakt daar werk van middels het zogeheten ‘Fit for Life’-programma. De school kreeg deze week een subsidie van ruim € 70.000,- om het programma uit te breiden. Deze LEADER-bijdrage is een eenmalige investeringsbijdrage. Daarna moet het programma op eigen benen staan. LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (POP3) en wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. De subsidie bestaat voor 50% uit een EU-LEADER bijdrage, voor 25% een provinciale bijdrage en voor 25% een bijdrage van de gemeente Raalte. Een vitaal Salland, daar gaan we voor!

 

Breed opgeleide jongeren

De maatschappij ontwikkelt zich, soms in een razend tempo. Het onderwijs moet meebewegen, wil het leerlingen goed voorbereiden op de toekomst, zeggen Jan Podt, sectordirecteur vmbo en Inga Lokate, projectleider ‘Fit for Life Salland’. ‘Vroeger’, zeggen de twee, ‘kwam een leerling hier binnen om bijvoorbeeld schilder te worden. Vanaf leerjaar drie werd hij opgeleid om schilder te worden. Als hij hier wegging was hij schilder. Zo is het niet meer.’

 

De hedendaagse maatschappij vraagt om breed opgeleide jongeren, die hun kennis en vaardigheden optimaal ontwikkeld hebben. Dat betekent dat ze een breed pakket aan schoolse kennis hebben opgedaan, maar ook sociale competenties hebben ontwikkeld. Een aannemer vindt het fijn als een nieuwe jonge collega kan metselen. Maar nog belangrijker is, dat de nieuwe medewerker flexibel, zelfstandig, doortastend, betrokken en sociaal is.

 

Sociale vaardigheden

De school besloot daarom de ontwikkeling van sociale vaardigheden voor de 1400 vmbo-leerlingen een prominent plek te geven in het onderwijsaanbod. De overheid vraagt van ons dat we onze leerlingen ‘burgerschapscompetentie’ meegeven. Dus ze zo te scholen dat ze straks verantwoord en zelfstandig in de maatschappij kunnen staan. Hoe je dat vormgeeft, kun je als school deels zelf invullen. Wij hebben ervoor gekozen er serieus werk van te maken en hebben een leerlijn ontwikkeld, die door de eerste drie jaren heen loopt.’

Zo krijgen de leerlingen in het eerste jaar diverse sportieve- en culturele activiteiten aangeboden die hen leren samen te werken en oplossingsgericht te denken en bovendien doorzettingsvermogen, discipline en zelfvertrouwen ontwikkelen.

Het programma wordt in jaar twee voortgezet, maar het accent verschuift. De geleerde sociale vaardigheden moeten nu niet alleen ten bate van de leerling zelf, maar ook voor anderen worden ingezet.

Tekstvak:

 

In onderstaand filmpje vertellen leerlingen en projectleider Inga Lokate wat Fit for Life inhoudt. Er wordt samengewerkt met verschillende instanties, sportverenigingen e.d. om leerlingen in contact te brengen met de samenleving.

 

 

Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door financiering met POP3 gelden vanuit de EU, de Provincie en de gemeente Raalte.

 

 

Agenda van het vmbo

Mentorgesprekken
10 minuten

Leerlingen lesvrij

Vmbo GT 4: presentatieavond PWS