Ziek melden of medische afspraak doorgeven ~ Reporting sick or medical appointment

Loading
  • Met dit formulier kunt u uw zoon/dochter ziekmelden of afmelden voor een medische afspraak. Het kan voorkomen dat u gedurende de dag gebeld worden door de onderwijsassistent voor meer informatie over de ziekmelding. U hoeft uw kind op een later moment niet weer beter te melden. Als u dit formulier verzendt, kan de eigenaar uw naam, telefoonnummer en e-mailadres zien.

    Please use this form to report your son/daughter sick or to cancel a medical appointment. You may be called by the teaching assistant during the day for more information about the sick report. You do not have to report your child better at a later time. When you submit this form, the owner can see your name, phone number and e-mail address.