Beleef het Carmel

BLOG havo/vwo

Ik was meteen verkocht!

Elke maandagmiddag van drie tot vijf vrijwillig debatles: de tweede kamer in het klein. Liv Bennink: “Toen ik daar zat en de sfeer proefde, was ik verkocht!”

Ik was meteen verkocht!

Wat staat er de komende tijd op de agenda

Oudergesprek met vakdocenten
klas 1-2-3 havo/vwo

Excursie; Allard Pierson en Paleis op de Dam, Amsterdam
klas 4, LTC havo/vwo

Veilig uit Veilig thuis
klas 2 havo/vwo