Ziek, arts/ortho of verlof

Ziek melden of bezoek arts/ortho

Als u uw kind wilt ziek melden of afmelden voor een bezoek aan arts/ortho, dan kan dat telefonisch of via het digitale formulier: ziekmelding/bezoek arts. Wij verzoeken u vriendelijk de melding vóór 9.00 uur ’s ochtends te doen.

Rechtstreeks naar het formulier: ziek melden of bezoek arts/ortho

 

Verlof aanvragen 

Leerplichtige kinderen mogen buiten schoolvakanties om niet zomaar wegblijven van school. Een leerling kan op bepaalde gronden vrijstelling krijgen. Hier vindt u informatie over de gronden waarop een school vrijstelling van schoolbezoek mag geven. Voor de aanvraag van verlof kunt u gebruik maken van onderstaande formulieren. Het geprinte en volledig ingevulde formulier kan ingeleverd worden bij de onderwijsassistent. U ontvangt schriftelijk bericht of de aanvraag wel/niet gehonoreerd wordt. 

Rechtstreeks naar het formulier: aanvraag vakantie of verlof.

Wat staat er de komende tijd op de agenda

vmbo 1-2 Projectdagen
20 t/m 24 januari

Open Huis
16.00 - 20.00 uur