Praktijkonderwijs: stageweek 2
31 januari /tm 4 februari

Havo/vwo 1: voorlichtingsavond n.a.v. advies - Vervalt
19.30 uur: alleen voor ouders/verzorgers

Leerlingenbesprekingen: leerlingen lesvrij

Vmbo 3-4: herkansing periode 2

Havo 4-5 / vwo 4-5-6: herkansing toetsweek 2
11 en 14 februari

Havo 1-2-4 / vwo 1-2-4-5: mentorgesprekken
10 minuten

Havo 4 / vwo 4-5: gesprek met vakdocent
10 minuten

Vmbo: mentor/vakdocent gesprekken
10 minuten

Voorjaarsvakantie
21 t/m 28 februari

Leerlingen lesvrij

Praktijkonderwijs: terugkomdag oud-leerlingen