Internationalisering: reis naar Canterbury klas 4BB
13 t/m 16 november

Beroepsgerichte stage vmbo klas 4gt
19 t/m 23 november

Internationalisering uitwisseling: gasten uit Italië
19 t/m 23 november