Stageweek pro
2 t/m 6 oktober

fotograaf 1 en 3 pro
9 en 10 oktober

Excursie Rijksmuseum 5 pro

Centraal examen; eerste tijdvak, 14 t/m 29 mei
havo 5 + vwo 6