Stageweek pro
2 t/m 6 oktober

fotograaf 1 en 3 pro
9 en 10 oktober

Excursie Rijksmuseum 5 pro

Controle cijfers
havo 4 + vwo 4-5

Rapportuitreiking, 11.30 uur
alle leerlingen havo/vwo

Rapport ophalen 4e lesuur
klas 1 t/m 3 vmbo

Havo/vwo: alle jaarlagen
Introductie (brief wordt in de week van 27 augustus op de website geplaatst)

Havo/vwo: alle jaarlagen

Zomervakantie
school gesloten

Zomervakantie