Havo 4: vmbo informatieavond
19.30 uur

Organisatiedag (leerlingen zijn lesvrij)

Havo 5 / vwo 6: herkansing toetsweek 2
5 t/m 8 februari

Havo/vwo 1: voorlichtingsavond n.a.v. advies, alleen voor ouders/verzorgers
19.30 uur

Havo 5 / vwo 6: PWS-middag

Leerlingen lesvrij

Havo/vwo 1-2-4-5: 10 min. gesprek met mentor

Havo/vwo 4-5: 10 min. gesprek met vakdocent

Havo/vwo 1-2-4-5: 10 min. gesprek met mentor
reservedatum

Voorjaarsvakantie
22 t/m 26 februari

Onderbouw: huiswerkvrij

studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur