Goede vrijdag: school gesloten

Tweede Paasdag: school gesloten

pro : voorlichtingsavond stagiaires nieuwe klassen 3

pro 5 en Entree: Rijksmuseum en Tweede Kamer

Meivakantie
27 april t/m 5 mei

Hemelvaartsdag

Vrije dag - school gesloten

pro: stageweek 3
22 t/m 26 mei

pro 1 t/m 3: toetsweek
22 t/m 26 mei

Tweede Pinksterdag

Leerlingen lesvrij

Zomervakantie
24 juli t/m 1 september