Studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur

Vwo 6: schoolverlatersavond (geannuleerd)
19.30 uur

Havo 5: schoolverlatersavond (geannuleerd)
19.30 uur

Herfstvakantie
12 t/m 16 oktober

Leerlingen onderbouw: huiswerkvrij

Havo 4-5/vwo 4-5-6: toetsweek 1
23 t/m 30 oktober

Havo 5 / vwo 6: herkansing toetsweek 1
20 t/m 23 november

Havo/vwo: 10 min. gesprek met mentor

Leerlingen lesvrij

Havo/vwo 3-4-5-6: Studie en beroep

Havo/vwo 4-5-6: Avondje buitenland

Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari