studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur

Deadline aanmeldingen bij Carmel College Salland

Havo 4-5 / vwo 4-5-6: toetsweek 3 - toetweek voor klas 3 vervalt
12 t/m 22 maart

Havo/vwo 3: 10 min. gesprek met mentor

Leerlingen lesvrij

Pasen

Havo 5 / vwo 6: herkansing toetsweek 3
7 t/m 9 april

Havo 5 / vwo 6, muziek / beeldende vorming: presentatieavond

Meivakantie
26 april t/m 7 mei

Onderbouw: huiswerkvrij

Hemelvaartsdag

Vrije dag - school gesloten