studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur

pro coachgesprekken

Deadline aanmeldingen bij Carmel College Salland

pro 3 t/m 5 start stageperiode 3

Leerlingen lesvrij

Pasen

pro projectweek thema 'Vrijheid'
12 t/m 16 april

pro 3 t/m 5 stageweek 3
19 t/m 23 april

Meivakantie
26 april t/m 7 mei

Hemelvaartsdag

Vrije dag - school gesloten

pro studiedag leerlingen lesvrij (wel stage)