Beroepen doe-dagen praktijkonderwijs
klas 2 en 3

Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari

Studiedag praktijkonderwijs

Stageweek praktijkonderwijs

Voorjaarsvakantie
18 t/m 22 februari

Terugkomavond oud-leerlingen praktijkonderwijs

Studiemiddag praktijkonderwijs

Projectweek Vrijheid praktijkonderwijs