Stageweek praktijkonderwijs

Voorjaarsvakantie
18 t/m 22 februari

Studiedag: leerlingen lesvrij

Terugkomavond oud-leerlingen praktijkonderwijs

Studiemiddag praktijkonderwijs

Projectweek Vrijheid praktijkonderwijs

Meivakantie
22 april t/m 3 mei

Stageweek praktijkonderwijs

Informatieavond nieuwe Entree-klas

Studiedag praktijkonderwijs

Hemelvaartweekeinde
30 en 31 mei vrij

Pinksteren