Internationalisering: reis naar Canterbury klas 4BB
13 t/m 16 november

Beroepsgerichte stage vmbo klas 4gt
19 t/m 23 november

Internationalisering uitwisseling: gasten uit Italië
19 t/m 23 november

Excursie Duits vmbo 4GT

Examen VCA vmbo klas 4

Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari