Studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur

Vmbo GT 3-4: informatieavond (geannuleerd)

Vmbo B/K 3-4: informatieavond (geannuleerd)

Herfstvakantie
12 t/m 16 oktober

Leerlingen onderbouw: huiswerkvrij

Vmbo: project-/toetsweek
26 t/m 30 oktober

Vmbo GT 4: stage
9 t/m 13 november

Vmbo: 10 min. gesprek met mentor en/of vakdocent

Vmbo BB/KB 4: stage
9 t/m 17 december

Leerlingen lesvrij

Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari

Leerlingen onderbouw: huiswerkvrij