• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Werkhouding trainen op arbeidstrainingscentrum de Hees

Leerlingen van het praktijkonderwijs hebben veelal moeite met de theorie en daarnaast hebben zij extra begeleiding nodig. Daarom wordt de theorie aangepast en ligt de nadruk op de praktijkvakken.

Omdat leerlingen van het praktijkonderwijs het beste leren in de praktijk, beginnen we al vroeg met voorbereidende en oriënterende stages. Voor veel leerlingen verloopt dit proces redelijk tot goed. Er zijn echter leerlingen waarbij de ontwikkeling naar zelfstandigheid wat stagneert. De stap naar een bedrijf is te groot.

Arbeidstrainingscentrum De Hees; een belangrijke tussenstap!

Vanaf de tweede klas gaan leerlingen naar werkstation de Hees. Hier leren zij door te doen en te herhalen. Voor de leerlingen is het arbeidstraingscentrum een belangrijke tussenstap. Het neigt naar een 'echt' bedrijf, maar de begeleiding is intensief en individueel gericht. Het echte werk is voor de leerlingen zeer motiverend. Het trainen van de arbeidshouding is het uitgangspunt.

Carmel College Salland vindt het belangrijk om goede relaties op te bouwen met bedrijven in Raalte en omgeving. Zij vormen voor onze leerlingen de toekomstige arbeidsmarkt.