• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Trainingen

Er zijn verschillende vormen van begeleiding binnen het Praktijkonderwijs. De begeleiding wordt individueel of in kleine groepen gegeven. Het kan zijn dat de mentor een leerling doorverwijst of dat op basis van een test besloten wordt of een leerling hiervoor in aanmerking komt. Naast de genoemde trainingen is in overleg ook externe begeleiding mogelijk. Hieronder vindt u een overzicht van onze trainingen.

  • SOVA: Sociale Vaardigheidstraining voor leerlingen die moeite hebben met het juist inschatten van sociale situaties.
  • MRT: Motorische Remedial Teaching voor leerlingen die problemen hebben met de motoriek.
  • GO: GedragsOndersteuning is voor leerlingen die willen leren anders te reageren op of in bepaalde situaties. De doelen zijn per leerling verschillend en er wordt gewerkt met rollenspelen.
  • Weerbaarheidstraining: Training om de weerbaarheid van de leerling te vergroten door te werken aan de houding en assertiviteit.
  • Faalangstreductietraining: Training voor leerlingen die last hebben van faalangst.
  • RT: Remedial Teaching op het gebied van lezen, taal en rekenen. RT is bedoeld voor leerlingen met dyslectische problemen of dyscalculie. Voor leerlingen met praktische rekenproblemen is er een mogelijkheid voor remedial teaching op het gebied van klokkijken en kassatraining.