• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Trajecten

Op het Praktijkonderwijs stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op het individu. We kijken naar de eisen die de toekomstige werkplek aan de leerling stelt. Deze eisen bepalen vervolgens het traject dat de leerling op school doorloopt.

Globaal overzicht van het traject: 

1. intake 
2. training van basisvaardigheden 
3. arbeidssimulatie op het arbeidstrainingscentrum 
4. interne stage 
5. externe stage bestaande uit aanvangsstage, oriënterende stage en de leer- of oefenstage 
6. plaatsingsstage evt. in combinatie met MBO opleiding 
7. nazorg 

Een gedetailleerder overzicht van het traject kunt u vinden in ons stagebeleidsplan.