• Search
 • Home
 • Email
 • Print
 • Contact

Leerlingenraad

Elke klas wordt in de leerlingenraad vertegenwoordigd door de klassenvertegenwoordiger. Uit de klassen 1 en 2 zijn dit twee vertegenwoordigers per klas. De leerlingenraad komt één keer per twee maanden samen en dan bespreken zij zaken die met school te maken hebben. Zij mogen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de school.

Gang van zaken

De klas bespreekt samen met de mentor de punten die zij belangrijk vinden. De klassenvertegenwoordiger bespreekt dit vervolgens in de leerlingenraad. Punten die hieruit voortkomen worden besproken in de teamvergadering en zo nodig op de actielijst gezet. De leerlingenraad krijgt in de volgende bijeenkomst altijd reactie op hun ingebrachte punten.

Behaald succes

Voorbeelden van zaken die de leerlingenraad met succes heeft aangekaart zijn:

 • Meer groen in en om de school
 • Andere soepen in de automaat
 • Verkoop van frisdrank in de kantine
 • Bankjes op het plein

Huidige agendapunten

Punten waar leerlingenraad mee bezig is:

 • Fietsenhok
 • Groter plein
 • Binnentemperatuur schoolgebouw