Wat staat er de komende tijd op de agenda

vmbo 1: informatieavond voor ouders/verzorgers

Studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 12.00 uur

Vwo 6: schoolverlatersavond
19.30 uur