Wat staat er de komende tijd op de agenda

s Middags ontvangst nieuwe leerlingen / 's avonds ontvangst ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen

Vmbo 3: toetsweek
28 juni t/m 4 juli

Havo 4 / vwo 4-5: toetsweek 4
29 juni t/m 6 juli