Opties per leerjaar

Binnen het vmbo zijn er veel keuzemogelijkheden. In groep 8 kiest de aankomende vmbo leerling samen met zijn ouders en de leerkracht van de bassischool een leerweg.

Het is belangrijk goed te weten welke leerwegen er zijn en waar ze voor staan.

  • basisberoepsgerichte leerweg (bb). Hier ligt de nadruk vooral op de praktijkvakken.
  • kaderberoepsgerichte leerweg (kb). Dit is een mix van theorie en praktijk.
  • gemengd theoretische leerweg (gt). De nadruk ligt hier vooral op de theorievakken.

Wij zetten de keuzemogelijkheden nog eens per leerjaar op een rij.

Leerjaar 1

In dit leerjaar houden we de gekozen leerweg nog eens goed tegen het licht. Past hij goed bij de leerling of is een andere leerweg toch beter? Misschien blijkt in dit schooljaar dat de leerling meer aankan. In het eerste leerjaar maken de leerlingen alvast kennis met de Carmel Classes.

Leerjaar 2

In het tweede leerjaar kiest de leerling een vakkenpakket bij zijn leerweg. Aan het eind van het jaar kiest hij een Carmel Class voor het derde en vierde leerjaar.

Leerjaar 3

In het derde leerjaar kiest de leerling voor thema’s binnen het beroepsgerichte programma Dienstverlening & Producten (D&P). De opties verschillen per leerweg en de keuze vindt plaats op basis van affiniteit en belangstelling.

Leerjaar 4

In het vierde leerjaar maakt iedere leerling een belangrijke keuze: de keuze voor een vervolgopleiding.

Agenda van het vmbo

havo / vwo en vmbo GT Centraal examen: tweede tijdvak eerste afnames en herkansingen
14 t/m 25 juni

Vmbo 3: toetsweek
17 t/m 23 juni

vmbo Basis/Kader tweede tijdvak afnames en herkansingen
22 t/m 25 juni