• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Het leerlingenstatuut

Het Carmel College Salland heeft een leerlingenstatuut. In dit document vind je de rechten en plichten van de leerlingen van onze school.   

Klik hier om het leerlingenstatuut te downloaden.