Veilig en vertrouwd. Werken in domeinen

Carmel College Salland vindt het belangrijk dat iedere leerling snel zijn plek binnen de school kan vinden. Daarom hebben wij een soort minischolen-in-de-school gecreëerd waarbinnen zo’n 275 leerlingen de meeste lessen volgen. We noemen dit een domein.

Binnen dit domein werken alle leerjaren dezelfde docenten en dezelfde begeleiders. Op deze manier ontstaat er eerder contact tussen leerlingen onderling en docenten. Dat maakt de school een stuk vertrouwder en is goed voor de leerresultaten.

Een domein bestaat uit zeven theorielokalen, een leercentrum waar je zelfstandig kunt werken en een stiltewerkplek. Op het domein is voortdurend een onderwijsassistent aanwezig, dus er is altijd een aanspreekpunt voor allerlei zaken. De onderwijsassistent houdt ook toezicht in het leercentrum zodat het daar voor iedereen veilig en prettig blijft.

De hele schoolloopbaan in het vertrouwde domein

Leren gaat beter als je in een vertrouwde omgeving bent. De leerlingen zitten hun hele schoolloopbaan in hetzelfde domein en leren dus hun medeleerlingen, mentor, docenten en onderwijsassistent echt goed kennen. Ze komen elkaar vaak tegen en bouwen een band op. Dat maakt de stap om naar ze toe te gaan en om hulp te vragen een stuk makkelijker.

Hoe zien de domeinen op het vmbo eruit?

Het vmbo heeft vier domeinen. Twee domeinen voor de teams basis/kader en twee domeinen voor de teams gemengd theoretisch. Deze verdeling hebben we gemaakt omdat de teams anders te groot zouden worden.

De vier domeinen

  • Domein 1 basis/kader A: klas 1 t/m 4 basis/kader beroepsgerichte leerweg
  • Domein 2 basis/kader B: klas 1 t/m 4 basis/kader beroepsgerichte leerweg
  • Domein 3 gemengd Theoretisch A: klas 1 t/m 4 gemengd theoretische leerweg
  • Domein 4 gemengd Theoretisch B: klas 1 t/m 4 gemengd theoretische leerweg

Agenda van het vmbo

vmbo 3-4 BB/KB herkansing periode 1

Vmbo BB/KB 4: stage
9 t/m 17 december

Leerlingen lesvrij