Nieuws over het vmbo

Agenda van het vmbo

s Middags ontvangst nieuwe leerlingen / 's avonds ontvangst ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen

Vmbo 3: toetsweek
28 juni t/m 4 juli

Centraal examen: uitslag tweede tijdvak