• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Programma's van Toetsing en Afsluiting

Herkansingen PTA en Inhaaltoetsen

Voor data van herkansingen PTA en inhaaltoetsen klik op:/Vmbo/Agenda/Toets-en-exameninfo

Noodscenario

De overheid heeft bepaald dat in geval van nood examens op andere tijdstippen kunnen worden ingepland. Hierbij kan gedacht worden aan een regionale/landelijke stroomuitval, schending van de geheimhouding van de examens, een natuurramp e.d.

De periode waarin de leerling in principe nog verplicht kan worden aan een examen deel te nemen loopt van afname van het laatste vak tot het moment van aanvang van de vroegste zomervakantie. Ouders wordt geadviseerd gedurende deze periode geen vakantie te plannen.

Programma van Toetsing en afsluiting (PTA)

Voor het examenreglement en de examenboekjes, inclusief het programma van Toetsing en Afsluiting, zie onder agenda.