• Search
 • Home
 • Email
 • Print
 • Contact

Keuzebegeleiding in de onderbouw

De keuzebegeleiding in leerjaar 2 is voornamelijk gericht op het kiezen van de juiste vakken en Carmel Classes. Bij deze begeleiding is de belangrijkste rol weggelegd voor de mentor. De mentor wordt hierin ondersteund door de decaan.

Persoonlijk contact tussen de leerling en de mentor en decaan is uiteraard belangrijk. Daarnaast worden er ook activiteiten georganiseerd, die de leerlingen kunnen helpen bij het maken van hun keuzes.

Rol van de mentor

Met behulp van de mentor en het loopbaanoriëntatieprogramma leren de leerlingen:

 • Hun interesses kennen.
 • Hun capaciteiten kennen.
 • De beroepenwereld kennen.
 • Een eigen plaats te zoeken in de wereld van opleidingen en beroepen.
 • Een beeld te krijgen van de keuzemogelijkheden op onze school
 • Hoe ze aan informatie kunnen komen: bij de decaan, op informatieavonden, op open dagen, enz.
 • Goed na te denken over de keuzes die ze maken en de redenen waarom ze die keuzes maken.

Rol van de decaan

De decaan coördineert in leerjaar 2 de Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Dit houdt o.a. in dat de decaan:

 • Het LOB jaarprogramma samenstelt
 • De mentoren coacht en ondersteunt bij LOB-activiteiten.
 • Documentatie over scholen, cursussen, opleidingen en beroepen verzamelt en doorgeeft aan leerlingen en ouders.
 • Informatie-avonden voor ouders organiseert.
 • Als 2e lijnsbegeleider gesprekken voert met leerlingen en ouders.(Ouders en leerlingen kunnen in elk stadium van het keuzeproces een afspraak maken met de decaan.)
 • De Praktische Sector Oriëntatie (PSO) organiseert, begeleidt en met de leerlingen evalueert.
 • Contacten onderhoudt met andere VMBO-scholen en MBO-opleidingen.