• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Keuzes per leerjaar

In groep 8

In groep 8 van de basisschool kies je voor de te volgen leerweg. Welke leerwegen zijn er?

Leerjaar 1

In het eerste leerjaar van het vmbo ga je kijken je of je op de ‘goede leerweg’ zit. Afhankelijk van de resultaten kun je nog doorstromen naar een andere leerweg of naar de havo. Je maakt kennis met de Carmel Classes

Leerjaar 2

In het tweede leerjaar Basisberoepsgerichte leerweg (bb), Kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en Gemengd Theoretische leerweg (gt), kies je een vakkenpakket en een Carmel Class voor klas 3 en 4.

Leerjaar 3

In het derde leerjaar kies je binnen Diensten en Producten (D&P) voor thema's.

Leerjaar 4

In leerjaar 4 van het vmbo moet je een belangrijke keuze maken, namelijk de keuze voor een vervolgopleiding.