Studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur

Vwo 6: schoolverlatersavond (geannuleerd)
19.30 uur

Vmbo GT 3-4: informatieavond (geannuleerd)

Havo 5: schoolverlatersavond (geannuleerd)
19.30 uur

Vmbo B/K 3-4: informatieavond (geannuleerd)

Herfstvakantie
12 t/m 16 oktober

Leerlingen onderbouw: huiswerkvrij

Havo 4-5/vwo 4-5-6: toetsweek 1
23 t/m 30 oktober

Vmbo: project-/toetsweek
26 t/m 30 oktober

Ontdek Carmel:
voor groep 8 leerlingen basisscholen

Ontdek Carmel
voor groep 8 leerlingen basisscholen

Voorlichtingsavond basisschool: Haarle