studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur

vmbo 4 digitale informatieavond vervolgonderwijs

pro coachgesprekken

Deadline aanmeldingen bij Carmel College Salland

Havo 4-5 / vwo 4-5-6: toetsweek 3 - toetweek voor klas 3 vervalt
12 t/m 22 maart

Havo/vwo 3: 10 min. gesprek met mentor

Vmbo: project-/toetsweek
29 maart t/m 2 april

pro 3 t/m 5 start stageperiode 3

Leerlingen lesvrij

Pasen

vmbo Basis/Kader Schoolexamen D&P
6 april t/m 27 mei

vmbo GT Schoolexamen
6 april t/m 7 juni