Xperience Marokko vmbo/pro 3
21 februari t/m 5 maart

Huiswerkvrij
Havo/vwo 1-2-3

Oudergesprek met mentor n.a.v. 2e rapport en adviezen
Havo/vwo 1-2

Studiedag: leerlingen lesvrij

Informatieavond
Havo/vwo 3, Businessclass

Informatieavond

Kunstkick Zwolle
vmbo klas 3

Studieverlof na het 6e uur
Havo/vwo 4-5-6

Terugkomavond oud-leerlingen praktijkonderwijs

Leerlinggesprek met vakdocent en ouder
Havo/vwo 3

Toetsweek 3 (12 t/m 20 maart)
Havo/vwo 4-5-6

NL Doet
vmbo klas 2

Voorlichtingavond Suffolk en Cambridge
Gymnasium/atheneum-plus 2, International Cambrigde Programme