Hemelvaartsdag

Vrije dag - school gesloten

vmbo 3KB en 3 GT
excursie mbo Zwolle

Leerlingen lesvrij

Pinksteren
5 en 6 juni

Centraal examen: tweede tijdvak
13 t/m 24 juni (eerste afnames en herkansingen)

Praktijkonderwijs: studiedag
leerlingen lesvrij

Centraal examen: uitslag eerste tijdvak
vmbo BB en KB

s Middags ontvangst nieuwe leerlingen / 's avonds ontvangst ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen

Vmbo 3: toetsweek
28 juni t/m 4 juli

Havo 4 / vwo 4-5: toetsweek 4
29 juni t/m 6 juli