Naar hoofdcontent

Verschil moet er zijn
want geen leerling is hetzelfde

Verschil moet er zijn

Nog niet zo lang geleden zaten op de middelbare scholen in Raalte bijna uitsluitend kinderen van ouders, die zelf in de omgeving waren opgegroeid. Ze kwamen vaak uit een agrarisch milieu. Dat is niet meer zo. Tegenwoordig zitten kinderen met diverse culturele achtergronden op het Carmel College Salland.

De tijden zijn veranderd…

Nog niet zo lang geleden zaten op de scholen in Raalte ook vrijwel uitsluitend “reguliere” leerlingen (als zoiets al bestaat). Kinderen met diverse soorten handicaps of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden zaten op andere scholen, het “speciaal onderwijs” geheten. Dat is niet meer zo. Hoewel er nog wel scholen bestaan voor speciaal onderwijs, zitten er steeds vaker kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften op het Carmel College Salland.

Nog niet zo lang geleden zaten op de scholen in Raalte vooral kinderen die uit standaardgezinnen kwamen. Dat is niet meer zo. Steeds vaker komen ook onze leerlingen uit gebroken gezinnen, samengestelde gezinnen of wordt hun thuis gevormd door nog weer een ander samenlevingsverband.

De tijden zijn veranderd en de school is, net als de maatschappij, diverser en veelkleuriger geworden. In één en dezelfde klas van onze school zit nu een breder scala aan sociale, culturele en maatschappelijke achtergronden dan vroeger.

… en de inzichten ook

Zoveel veranderingen, onderscheid in zoveel opzichten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de verschillen in talent die deze kinderen hebben voor de diverse vakken op school.

Onderzoek heeft het volgende aangetoond: het blijkt een illusie te denken dat er zoiets bestaat als een “kaderleerling”, bijna geen enkele leerling in een lesgroep heeft namelijk voor alle vakken competenties op hetzelfde niveau. Het palet van een leerling blijkt bijvoorbeeld te kunnen bestaan uit: wiskunde op kaderniveau, Nederlands en Engels op vwo-niveau, mens en maatschappij op gt-niveau. Wellicht heeft deze diversiteit altijd bestaan, is de indeling in niveaulagen altijd al meer een organisatorische dan een inhoudelijke geweest. Door recent onderzoek is dit nu in elk geval duidelijk vast komen te staan.

Differentiëren

Meer verschillen in de klas dus, nog meer redenen voor de docent om te differentiëren, wat niet meer betekent dan “verschil maken”. Dat is niet iets wat in de Sallandse samenleving een positieve klank heeft, maar in deze samenhang is het vanzelfsprekend positief bedoeld. Verschil maken móet, want het standaardkind bestaat niet, evenmin als het kader- of gt-kind. Onderscheid maken móet om elk kind met zijn eigen unieke achtergrond, eigen plek in de maatschappij én zijn eigen talenten uit de verf te laten komen en te helpen groeien naar de beste versie van zichzelf.

Dit brengt voor degenen, die het als hun opdracht en werk beschouwen deze jonge mensen te begeleiden en te onderwijzen in een belangrijke periode van hun leven, nieuwe en andere inspanningen met zich mee. Het vraagt om een heldere en frisse kijk, om creativiteit en om openstaan voor variatie. Het vraagt om het leveren van maatwerk in plaats van standaardwerk.

Een flinke uitdaging en een hele klus, maar we zijn het aan onze leerlingen en aan ons zelf verplicht. Want geen kind is hetzelfde, maar allemaal verdienen ze het beste wat hun docenten en de school ze kunnen bieden.

Sancla Hartong, teamleider vmbo

x

Wat staat er de komende tijd op de agenda