• Search
 • Home
 • Email
 • Print
 • Contact

Het onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma voor de onderbouw bestaat uit reguliere lessen en onderwijsactiviteiten 

 • reguliere lessen van 50 minuten
 • onderwijsactiviteiten: themadagen, projectdagen, activiteitendagen, sportdagen, excursies 

De reguliere lessen

De reguliere lessen bestaan uit docentgestuurde activiteiten en leerlinggestuurde activiteiten. Dit biedt meer keuzemogelijkheden voor de leerlingen.
A.    Docentgestuurde activiteiten: reguliere lessen waarbij de docent inspeelt op de leerbehoeften van de leerling.
B.    Leerlinggestuurde activiteiten = studie-uren: lestijd waar de leerling zelf kiest waaraan hij/zij aan wil werken.

Ad B: Meer keuze voor de leerling in de studie-uren

 • De studie-uren bestaan uit drie onderdelen. Bij elk onderdeel maakt de leerling een keuze: Kiezen voor een Carmel Class: art&music, sports&lifestyle, science&technology of Carmel international.
 • Kiezen voor: verwerken, verbeteren, verdiepen of verbreden van de vakken onder begeleiding van een docent. De leerling werkt aan opdrachten die hij/zij vanuit de reguliere les heeft meegekregen van de docenten van verschillende vakken. Verrijkings- of verdiepingsopdrachten zijn voor leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere programma. 
 • Kiezen voor een coachingsgesprek met de mentor of een vakdocent naar keuze

Studie-uren gymnasium/atheneum plus

Voor de leerlingen gymnasium/atheneum plus zijn de studie-uren als volgt opgebouwd:
 1. Gymnasiumleerlingen kiezen voor een klassieke taal: Latijn/Grieks. Atheneum plus leerlingen kiezen voor het Technology programme of International Cambridge Programme.
 2. Keuze voor verwerken, verbeteren, verdiepen, verbreden of versnellen van de vakken onder begeleiding van een docent. De leerling werkt aan opdrachten die hij/zij vanuit de reguliere les heeft meegekregen van de docenten van verschillende vakken. 
 3. Oriëntatie op Wetenschappelijk Onderwijs: thematisch aangeboden lesstof. Leerlingen werken aan oriëntatie op de wetenschap: hoe start ik een onderzoek, hoe vind ik betrouwbare informatie? En samenwerkend leren.
 4. Een coachingsgesprek met de mentor of een vakdocent naar keuze.

Lessentabel met keuzemogelijkheden

 
 
 
 
 
Reguliere
lessen
Docent
Gestuurde lessen
 
Leerling
Gestuurde lessen
(Studie-uren)
 
Carmel Classes
(2 uur per week)
Art&Music
Sports&Lifestyle
Science&Technology
International
Werken onder begeleiding
(1 uur per week)
Verwerken
Verbreden
Verdiepen
Verrijken
Coaching
(1 x per week)
Door mentor
Door vakdocent
Onderwijs-activiteiten Docent gestuurd   Excursie, sportdag, projectdagen, etc.