Een passende uitdaging voor iedere leerling

Het Carmel College Salland biedt verschillende vormen van voortgezet onderwijs op havo/vwo-niveau met tal van extra pakketten. Zo is er voor iedere leerling een passende leeromgeving.

Havo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De havo is bedoeld als vooropleiding voor allerlei vormen van hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo heeft een opleidingsduur van vijf jaar.

Atheneum

Het atheneum vormt samen met het gymnasium het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Dit is de vooropleiding voor een studie aan de universiteit. Het vwo telt zes leerjaren.

Excelleren op het atheneum-plus en gymnasium

Het gymnasium en het atheneum-plus bieden extra uitdaging aan excellente leerlingen. Sommige vakken worden in minder tijd gedaan en er zijn geen Carmel Classes. Daardoor ontstaat ruimte voor andere vakken, onder andere Oriëntatie op Wetenschappelijk Onderzoek. Hier werken leerlingen drie uur per week in groepen zelfstandig aan projecten onder begeleiding van een docent. Zij leren aan de hand van een zelf gekozen onderwerp zaken op een wetenschappelijke wijze te benaderen; dus wetenschappelijk denken, werken en onderzoeken.

  • Wat biedt het gymnasium nog meer?
    Het gymnasium is een uitstekende basis voor een universitaire studie. Het heeft hetzelfde programma als het atheneum, maar met in de onderbouw de extra vakken Latijnse Taal en cultuur en Griekse Taal en Cultuur. Zo leren de leerlingen onze maatschappij te doorzien vanuit de klassieke oudheid. Leerlingen gymnasium doen examen in een klassieke taal, Latijn of Grieks.
     
  • Wat biedt het atheneum-plus nog meer?
    Het atheneum-plus is er voor excellente atheneumleerlingen. Naast de reguliere vakken kunnen ze kiezen uit het Technology Programme of het International Cambridge Programme. Binnen het Technology Programme maken ze kennis met verschillende vormen van technologie, van medische technologie tot robotbouw. Het International Cambridge Programme leidt op voor een wereldwijd erkend diploma. Binnen het programma krijgt de leerling de kans te werken aan competenties op internationaal niveau.

 

Agenda van het havo/vwo

studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur

Deadline aanmeldingen bij Carmel College Salland

Havo 4-5 / vwo 4-5-6: toetsweek 3 - toetweek voor klas 3 vervalt
12 t/m 22 maart