Nieuws over het havo/vwo

Agenda van het havo/vwo

Oudergesprekken met vakdocenten
klas 1 havo/vwo

Toetsweek 1; herkansing
havo 5 + vwo 6

Oudergesprekken; bespreking resultaten met leerlingen
havo 5 + vwo 6

Carmel is...
het beste uit jezelf halen!