Nieuws over het havo/vwo

Agenda van het havo/vwo

Studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 12.00 uur

Vwo 6: schoolverlatersavond
19.30 uur

Havo 5: schoolverlatersavond
19.30 uur