Nieuws over het havo/vwo

Agenda van het havo/vwo

s Middags ontvangst nieuwe leerlingen / 's avonds ontvangst ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen

Havo 4 / vwo 4-5: toetsweek 4
29 juni t/m 6 juli

Centraal examen: uitslag tweede tijdvak