Nieuws voor leerlingen uit groep 7/8

Carmel

Jouw domein
Jouw eigen plek in de school

Jouw domein
Jouw domein

Agenda

s Middags ontvangst nieuwe leerlingen / 's avonds ontvangst ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen

Zomervakantie
18 juli t/m 26 augustus