Samenwerking PO-VO

Samen zetten wij ons in voor de leerlingen, Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Goed contact tussen de leerkrachten van groep 8 en onze collega's is daarbij heel belangrijk. Dat maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs een stuk makkelijker voor de leerlingen. Daarom organiseren wij jaarlijks meerdere activiteiten om de samenwerking en informatieoverdracht tussen PO en VO te bevorderen.

Een soepele overstap

Hoe zorgen wij voor die soepele overstap? In het SPOORBOEKJE staan alle activiteiten die wij organiseren voor een goede samenwerking met het basisonderwijs en een goede informatieoverdracht. Alle activiteiten hebben als doel de overstap van groep 8 naar de brugklas zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De warme overdracht

Voor een goede start bij ons op school is de 'warme overdracht' heel belangrijk. Daarom nodigen wij de leerkrachten groep 8 uit om te spreken over de toekomstige brugklassers. Onderwerp van gesprek is: Wie is deze leerling? Zijn er bijzonderheden die wij moeten weten? Wat heeft deze leerling nodig voor een goede start bij ons op school?

Wij volgen het schooladvies van de basisschool

Nadat wij de aanmelding van een leerling hebben ontvangen, plaatsen wij de leerling in een brugklas conform het advies van de basisschool. U kent de leerling het beste. Mocht u vragen of twijfels hebben over schooladviezen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn altijd bereid om met u mee te denken. Maar ook dan geldt dat u het schooladvies vaststelt en dat wij dat advies zullen opvolgen.

 

Agenda van groep 8 leerlingen