Aanmelden is gemakkelijk

Aanmelden

Je ouders kunnen hier het digitale aanmeldingsformulier downloaden. Zij vullen het formulier digitaal in, printen het en zetten hun handtekening eronder. Daarna leveren zij het formulier in bij de leerkracht van groep 8. Die zorgt ervoor dat alles bij Carmel College Salland terechtkomt. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022. 

Plaatsing en kennismakingsdag

Half mei krijg je een brief waarin staat in welke brugklas je bent geplaatst. Je krijgt daarbij ook een uitnodiging voor de kennismakingsdag. Die is al vóór de zomervakantie!

Schooladvies

Al jouw meesters en juffen hebben de hele basisschool bijgehouden hoe met jou ging. Ze hebben een goed idee van wat jij kunt en geven een schooladvies.

 

 

Agenda van groep 8 leerlingen

Herfstvakantie
18 t/m 22 oktober

Ontdek Carmel:
voor groep 8 leerlingen basisscholen

Voorlichtingsavond basisschool: Haarle
19.30 uur: basisschool Op Weg