Nieuws over het havo/vwo

Agenda van het havo/vwo

Voorjaarsvakantie
18 t/m 22 februari

Huiswerkvrij
Havo/vwo 1-2-3

Oudergesprek met mentor n.a.v. 2e rapport en adviezen
Havo/vwo 1-2