Leerlingen, ouders en docenten in één raad

De Medezeggenschapsraad van een school bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, de leerlingen en de ouders. Op het Carmel College Salland bestaat de MR uit zestien personen: acht personeelsleden, vier leerlingen en vier ouders.

Wat doet de MR?

De MR zorgt ervoor dat iedereen in onze school zijn belangen naar voren kan brengen. Alle betrokkenen  kunnen hun standpunt toelichten of verdedigen. De MR zorgt ervoor dat vertegenwoordigers uit de verschillende raden met elkaar om tafel gaan.

Wat kan de MR?

Op grond van het Medezeggenschapsreglement heeft de raad invloed op het schoolbeleid. De rector en directeuren overleggen namens het schoolbestuur met de MR.

Wanneer vergadert de MR?

Wilt u weten wanneer de MR vergadert en wat er zoal besproken en/of besloten is? Bekijk dan de vergaderdata en het jaarverslag.

Contact

Hebt u een vraag of opmerking voor de MR, of zou u zelf graag lid worden van de MR? Dan kunt u contact opnemen met één van de MR leden.

Wat staat er de komende tijd op de agenda