Een passende uitdaging voor iedere leerling

Het Carmel College Salland biedt verschillende vormen van voortgezet onderwijs op havo/vwo-niveau met tal van extra pakketten. Zo is er voor iedere leerling een passende leeromgeving.

Havo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De havo is bedoeld als vooropleiding voor allerlei vormen van hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo heeft een opleidingsduur van vijf jaar.

Atheneum

Atheneum is voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Dit is de vooropleiding voor een studie aan de universiteit. Het atheneum telt zes leerjaren.

vwo+

Vwo+ is voor leerlingen die wel wat extra uitdaging aankunnen. De leerlingen gaan in een hoog tempo door de vwo stof en hebben extra leergebieden die hen voorbereiden op onderzoeken en ontwerpen. Bij vwo+ werk je veel in groepen. Ze volgen drie uitdagende richtingen: gymnasium, Technology Programme en International Cambridge Programme. Gedurende de onderbouw wordt duidelijk met welke richting ze verder willen in de bovenbouw.

Gymnasium

Bij gymnasium is er aandacht voor spannende verhalen over de Grieken en Romeinen. Leerlingen leren over geschiedenis, kunst, cultuur, filosofie en architectuur. Ze leren ook een aantal algemene vaardigheden: ze vergroten het tekstbegrip, de spreek-, taal- en schrijfvaardigheid, de algemene ontwikkeling, het kritisch denkvermogen en het probleemoplossend vermogen. 

Technology Programme

In het Technology Programme maken leerlingen kennis met verschillende vormen van technologie: van medische technologie en robotbouw tot architectuur en ruimtevaart. Ze gaan in groepjes bezig met het ontdekken, ontwerpen en presenteren van allerlei technologische ontwikkelingen.

International Cambridge Programme

Internationaal je mannetje of vrouwtje staan. Vaardig genoeg zijn om over de grenzen te kunnen leren, studeren en werken. Deze kennis en vaardigheden leren leerlingen in het International Cambridge Programme. Cambridge certificaten zijn niet alleen internationaal erkend, de kennis van het Engels is ook heel nuttig als ze later gaat studeren aan een universiteit in Nederland.

Oriëntatie op Wetenschappelijk Onderzoek
De leerlingen volgen drie lesuren per week Oriëntatie op Wetenschappelijk Onderzoek. In dit bijzondere leergebied leren zij in groepsopdrachten een onderzoekende houding te ontwikkelen. Ze leren ‘onderzoeken en ontwerpen’, het is ‘denken en doen’.

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda