Wij scoren goed op resultaat en kwaliteit

Een goede kwaliteit van het onderwijs, daar staan we voor. De tevredenheid van ouders, leerlingen, collega’s en samenwerkingspartners is ons veel waard. Wij zijn en blijven dan ook nieuwsgierig naar de mening van iedereen in en rondom de school. Alleen zo zijn we in staat de kwaliteit van ons onderwijs structureel te verbeteren.

Op de volgende wijzen monitoren wij de kwaliteit van het onderwijs:

  • We bespreken de doelen, doorstroomgegevens en examenresultaten met schoolleiders, docenten, leerlingen, vakgroepen en andere betrokkenen;
  • We overleggen met panels en klankbordgroepen bestaande uit leerlingen, ouders en/of de omgeving;
  • We nemen enquêtes af bij leerlingen, ouders/verzorgers en/of medewerkers, in ieder geval jaarlijks voor Scholen op de Kaart (zie hieronder). Algemene tevredenheidsonderzoeken waarbij we ook de sociale veiligheidsmonitor afnemen, docent- en mentorevaluaties, en evaluaties van (onderwijs-) ontwikkelingen om deze in de toekomst te verbeteren.
  • We organiseren bezoeken met collega-scholen om op die manier te leren van elkaar

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de prestaties van alle scholen in beeld. De gegevens zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Vergelijk ons gerust met anderen

Op de landelijke website Scholen op de Kaart kan iedereen, dus ouders, leerlingen en professionals, scholen bij hen in de buurt met elkaar vergelijken. Carmel College Salland presenteert zich ook op deze site met havo/vwo, vmbo en praktijkonderwijs. Bezoekers aan de site kunnen zien hoe Carmel College Salland het doet ten opzichte van andere scholen op o.a. examenresultaten, veiligheid en tevredenheid.

Een schakel in een doorlopende keten

Het voortgezet onderwijs is vaak de schakel tussen basisschool en vervolgopleiding. Voor Carmel College Salland spreekt het vanzelf dat we met beide kanten een goed contact hebben. We overleggen intensief om het onderwijs op elkaar af te stemmen en werken nauw samen om het start- en eindniveau van de leerlingen te bepalen en te evalueren.

Wat staat er de komende tijd op de agenda