Laptoponderwijs

Op Carmel College Salland werken alle leerlingen met laptops. Het stelt ons in staat nog beter onderwijs te kunnen bieden, dat aansluit bij de mogelijkheden van deze tijd en de belevingswereld van jongeren van nu.

Snel naar:

  1. Laptopregeling BYOD voor de nieuwe leerlingen, die starten in de brugklas 2019/2020.

  2. Laptopregeling voor leerlingen die al bij ons op school zitten.

 

Tijden veranderen. We gebruiken andere vormen van communicatie en vergaren onze informatie (vooral) op het internet. De toekomst zal voor iedereen meer technologisch ingericht zijn. Als school hebben we een belangrijke taak om de leerlingen daarop voor te bereiden.

Wat zijn de voordelen in de lessen?

Leerlingen hebben altijd hun laptop bij de hand. Hierdoor hebben leerlingen altijd en overal beschikken over (aanvullend) digitaal lesmateriaal en kunnen zij allerlei bronnen op internet snel vinden. Digitale methoden zijn actueel, waardoor de leerlingen via de laptop altijd over de meest up-to-date versie van de methode beschikken. Docenten kunnen leerlingen meer op maat bedienen. Niet iedereen hoeft alles tegelijk in hetzelfde tempo te doen.

Niet in élke les

De docent beslist over de inzet van de laptop in de les. Er zijn ook lessen waar de inzet van de laptop niet voor de hand ligt zoals de praktijklessen lichamelijke oefening, tekenen en handvaardigheid. 

 

 

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda