Laptoponderwijs

Op Carmel College Salland maken alle leerlingen gebruik van laptops in de lessen. Dit stelt ons in staat om het onderwijs nog beter vorm te geven. Direct naar de info over:  Bring Your Own Device voor nieuwe leerlingen.

Tijden veranderen

We gebruiken andere vormen van communicatie en vergaren onze informatie (vooral) op het internet. De toekomst zal voor iedereen meer technologisch ingericht zijn. Als school hebben we een belangrijke taak om de leerlingen daarop voor te bereiden.

Wat zijn de voordelen in de lessen?

Leerlingen hebben altijd hun laptop bij de hand. Hierdoor hebben leerlingen altijd en overal beschikken over (aanvullend) digitaal lesmateriaal en kunnen zij allerlei bronnen op internet snel vinden. Digitale methoden zijn actueel, waardoor de leerlingen via de laptop altijd over de meest up-to-date versie van de methode beschikken. Docenten kunnen leerlingen meer op maat bedienen. Niet iedereen hoeft alles tegelijk in hetzelfde tempo te doen.

Niet in élke les

De docent beslist over de inzet van de laptop in de les. Er zijn ook lessen waar de inzet van de laptop niet voor de hand ligt zoals de praktijklessen lichamelijke oefening, tekenen en handvaardigheid. 

 

NB: Hier vindt u de informatie over de 'oude laptopregeling', voor leerlingen die al vóór schooljaar 2019/2020 bij ons op school zaten.

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda

pro 3 t/m 5 stageweek 2
25 t/m 29 januari

Havo 4: vmbo informatieavond
19.30 uur

Vmbo 2: ouderavond keuzetraject