Schoolleiding

De schoolleiding van het Carmel College Salland bestaat uit directie en teamleiders. De rector heeft de algemene leiding over de school.

Directie

Teamleiders

De directeuren wordt ondersteund door de teamleiders, samen vormen zijn de schoolleiding. Een teamleider is verantwoordelijk voor een team van leerlingen, docenten en begeleiders van een aantal klassen.  

Wat staat er de komende tijd op de agenda

pro 3 t/m 5 stageweek 2
25 t/m 29 januari

Havo 4: vmbo informatieavond
19.30 uur

Vmbo 2: ouderavond keuzetraject